Firma Marcom Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Gałczyńskiego 14 w Ząbkach zwana dalej Serwisantem zawiera umowę z potencjalnym klientem, nazywanym później Użytkownikiem.
Przedmiotem umowy jest opieka serwisowa nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym użytkowanym w siedzibie Użytkownika. Serwisant gwarantuje ze swojej strony interwencję w ciągu co najwyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki. Oferujemy:

    1. Serwis oprogramowanie sieciowego
    2. Serwis oprogramowania użytkowego ( systemy operacyjne, system zarządzania oświatą, pakiety biurowe, programy antywirusowe, oprogramowania edukacyjne )
    3. Serwis sprzętu komputerowego ( komputery, urządzenia peryferyjne np. drukarki, monitory, myszy etc. )

Strony ustalają miesięczną opłatę serwisową, która będzie fakturowana 30 dnia miesiąca. Dodatkowe interwencje są płatne i są kwestią indywidualnego uzgodnienia.